Leverandøradministrasjon

Leverandør-administrasjon

Dra nytte av konsise tjenester av høy kvalitet i hvert eneste trinn av relocation-prosessen gjennom SIRVAs vidtrekkende evaluering, styring og oppfølging av leverandører. Vår tilnærming til et kvalitetsmessig godt leverandørstyringsprogram baserer seg på fem nøkkelfaktorer:
  • Ytelse – vurdere hvordan leverandørene utøver sine roller basert på spesifikke standarder og indikatorer
  • Kundetilfredshet – overvåke kvalitetsnivået som leveres til kundene, både internt og eksternt
  • Økonomisk – vurdere leverandørsuksess i oppfyllelsen av kostnadskriterier
  • Compliance – vurdere om leverandører følger gjeldende lover og regler
  • Kontinuerlig forbedring – sikre at leverandørplaner utføres for å forbedre ytelse, kundetilfredshet og økonomiske konsekvenser

 

Vi mener at leverandørkjeden bør ha en aktiv rolle i å forbedre tjenesteleveranse og kostnadskontroll og -besparelser. SIRVAs Supply Chain-team sikrer leverandører gjennom en strukturert sourcing-prosess som inkluderer muntlige og skriftlige besvarelser, samt eAuctions. Vi forhandler frem transparente vilkår knyttet til ytelsesmål som fokuserer på kvalitet og kostnadsreduksjoner. Vi fokuserer på å utvikle sterke relasjoner til våre leverandører og vi bruker en standard styringsprosess for å sikre et sterkt fokus på ytelse.


SIRVA jobber aktivt med opplæring og prosesser for at vi skal kunne levere høy kvalitet — gjennom hvert eneste trinn og for alle typer flyttinger.

woman pointing at white board

Leverandørens opplæring

Vi overvåker og analyserer prosessene våre kontinuerlig, samtidig som vi sikrer at alle partnerne i vårt flyttenettverk har fått grundig opplæring. Dette innebærer et effektivt relocation-program av høy kvalitet for deg og dine ansatte. Regionale supply chain-ledere har opplæring med alle leverandørene på SIRVA-teknologi, levering av kundetjenester, fakturering og rapporterer forventninger.

 

Leverandørmangfold

SIRVA opprettholder et aktivt leverandørmangfold som er fokusert på utviklingen av små og mellomstore bedrifter og leverandører. Vi deltar i og driver bevisstgjøring og er aktive medlemmer av bransjeorganisasjoner. Vi prioriterer tildelingen av løpende oppdrag til vårt sertifiserte nettverk når det gir forretningsmessig mening.

SIRVA arbeider kontinuerlig for å oppnå mangfold innen vår verdensomspennende leverandørbase gjennom følgende tiltak:

  • Utvikle og opprettholde lister over potensielle leverandører
  • Delta på ulike messer og/eller innkjøpskonferanser
  • Sikre korrekt varsling til små bedrifter om potensielle muligheter
  • Samle inn data som er fokusert på å måle vår bruk av småbedrifter

 

Relaterte tjenester

Er du interessert i leverandørtjenestene?

Vi svarer på alle spørsmål du måtte ha.

Send oss en e-post

Two men talking about paper

Retningslinjer for leverandører

SIRVA er forpliktet til å arbeide med leverandører som deler vår dedikasjon til høyeste kvalitet og integritet. Vi krever en bekreftelse fra våre leverandører om at arbeidsforholdene i vår leverandørkjede er trygge, at arbeiderne blir behandlet med respekt og verdighet, at man følger lover og regler, samt bidrar til suksess. Hvis du har spørsmål, må du ta kontakt med din SIRVA-kontakt eller SIRVAs innkjøpsansvarlig, eller send en e-post til suppliercomments@sirva.com

 

Last ned SIRVA-retningslinjer for leverandører