Ledelsesrapportering

Tilpasset rapportering til hver kunde

Vi vet at nøyaktig administrasjon av opplysninger er viktig en faktor, i likhet med tjenestekvaliteten som gis til de ansatte som flyttes. Vår integrerte database registrerer informasjon fra alle sider ved ditt relocation-program. Det gjør det mulig for SIRVA å gi omfattende rapporter og analyser for ditt unike program, delt opp basert på forretningsenhet, funksjon eller transaksjon. Vårt fokus er å gi deg data som muliggjør KPI-måling, kostnadsanalyse, tilrettelegging av interne mål og evnen til å identifisere områder for fremtidig forbedring.

person-on-computer-spreadsheet-calculator

 

Under implementeringen gjennomgår vi rapporteringsbehovene til hver av enhetene og interessentene dine. Vi tilpasser rapportering etter ditt behov og utvikler både tilpassede og standard rapporteringsmetoder i SIRVAs teknologi-hub. Nedenfor følger en oversikt over hvilke typer rapporter som vanligvis etterspørres av kunder, og som vil være tilgjengelige i sanntid via SIRVA HUB.

  • Initieringsrapport – samlerapporter og rapporter for enkeltpersoner brutt ned på person, gruppe, forretningsområde, osv.
  • Aktivitetsrapport for ansatt – samlerapporter og rapporter for enkeltpersoner brutt ned på person, familie, gruppe, forretningsenhet, forretningsområde og mer
  • Ansatt-status – samlerapporter og rapporter for enkeltpersoner brutt ned på person, familie, gruppe, forretningsenhet, forretningsområde og mer
  • Oppdateringsrapporter om boligsalg - inkluderer status på inventar, dager på markedet, markedsføringsaktivitet, osv.
  • Rapport på kansellerte flyttinger
  • Leverandørens scorecard
  • Rapport på totale kostnader – rapport på totalt og individuelt nivå fordelt på person, familie, gruppe,  forretningsenhet, forretningsområde og mer
  • Rapport med kostnadsdetaljer – etter ansatt/person, kostnadssenter, program osv.
  • Rapport for utgifts-avvik - samle- og individuelle rapporter brutt ned etter saksbehandler, familie, gruppe, forretningsenhet, deling med mer
  • Budsjett mot faktiske kostnader – etter ansatt/person, kostnadssenter, program osv.

Relaterte tjenester

Interessert i å lære mer om ledelsesrapportering?

Vi svarer på alle spørsmål du måtte ha.

Send oss en e-post