Klienttjenester

Inngå et samarbeid med SIRVA for å etablere eller forbedre mobility-programmet ditt. Gjennom å tilpasse oss organisasjonens spesifikke behov oppnår vi effektive utstasjoneringer og mobilisering av høy kvalitet. Dra nytte av tjenester som gir positive resultater for deg og dine ansatte.

Finansielle tjenester

SIRVA tilbyr en rekke finansielle tjenester til kundene våre som inkluderer utgifter og godtgjørelser, utformet for å lette den økonomiske byrden ved flytting for våre kunder og deres ansatte.

Godtgjørelse og lønnsadministrasjon

SIRVAs kompensasjons- og lønnsadministrasjon, samt kostnadsberegning av globale relocation-kostnader sikrer at du alltid får den beste prisen og ikke lurer på hva du betaler for.

Leverandøradministrasjon

Dra nytte av konsistent service av høy kvalitet i alle trinn i relocation-prosessen, takket være vår solide leverandørstyring. Vi overvåker og analyserer prosessene våre kontinuerlig og sikrer at alle partnerne i vårt nettverk har fått grundig opplæring. Det betyr at du får et høykvalitets og mer effektivt mobility-program.

Kunderådgivning

SIRVA tilbyr en rekke ulike konsulenttjenester og rådgivningstjenester som hjelper deg og ditt mobility-team med å samle inn fullstendig informasjon for mer veloverveide beslutninger.

Woman looking at computer

Program for midlertidig ansatte/internship

I tillegg til tilbyr SIRVA også en fullstendig tjenestepakke for relocation og rådgivning til midlertidige ansatte/interns. Eksempler er boligtjenester og automatiserte verktøy for administrasjon av midlertidige ansatte som gir synlighet i hele prosessen ‒ fra igangsettelse til avreise.

Håndtering av flytting for større grupper

Motta SIRVA-ekspertise bra begynnelse til slutt når du flytter større grupper av ansatte - uansett størrelse på gruppen. Uavhengig av hvor mange som skal flyttes og hvor kompleks destinasjonen er, gir vår strategiske tilnærming og detaljfokus deg og dine ansatte trygghet og positive opplevelser.

Rapportering til HR

Å tilby ansatte programinformasjon i sanntid, skreddersydd til selskapets policy og individuelle mobiliseringer er verdifullt. Hver ansatt kan sende utgifts-rapporter, kommunisere med SIRVA, spesifisere familiens bolig- og områdepreferanser og få tilgang til viktige linker fra selskapet eller til nettsider med destinasjonsinformasjon.